Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

zadłużone-mieszkanie-co-robić

Kupując zadłużone mieszkanie z rynku wtórnego warto zorientować się, czy nie jest ono zadłużone. Dzięki temu unikniemy sporo problemów i przede wszystkim utraty nerwów oraz pieniędzy. Tego typu ryzyko nieudanego zakupu można niemal całkowicie zminimalizować, poprzez dokładne sprawdzenie niezbędnych dokumentów. 

BEZPIECZEŃSTWO PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM

Do kupna mieszkania na rynku wtórnym należy się odpowiednio przygotować, aby nie popaść w kłopoty. Należy sprawdzić, czy mieszkanie nie jest obciążone hipotecznie. Tego typu informacje znajdziemy w księdze wieczystej. Tu musimy pamiętać, że hipoteka dotyczy nieruchomości, a nie właściciela. Jeżeli kupimy mieszkanie będące zastawem, pod który wzięto kredyt, to my będziemy musieli go spłacać. Oczywiście mamy prawo się na taką opcję zgodzić. Dość często są bowiem sprzedawane mieszkania nie do końca spłacone. Jeśli mieszkanie było zabezpieczeniem jakiegoś kredytu, a nas poinformowano, że jest on spłacony, zapis o hipotece powinien być wykreślony z księgi wieczystej.

Należy również uważnie sprawdzić, czy wszelkie opłaty (czynsz, media) zostały uregulowane. Jest to o tyle ważne, że w przypadku zadłużenia, dostawcy mediów mogą uzależnić zawarcie nowej umowy od tego, czy poprzednie długi zostały uregulowane.

JAK SPRAWDZIĆ CZY MIESZKANIE JEST ZADŁUŻONE?

Najważniejszym dokumentem, który pozwala nam sprawdzić stan prawny nieruchomości jest księga wieczysta. Wystarczy wpisać numer księgi wieczystej i oznaczyć sąd, który prowadzi księgę dla Państwa mieszkania.

 Wszelkie wpisy dotyczące hipoteki znajduję się w dziale IV księgi. Na podstawie działu IV ustalimy wysokość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką oraz wierzyciela, na którego rzecz wpisana została hipoteka. Warto też zapoznać się z działem III księgi – gdyż w nim są wpisywane ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, np. informacja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości czy ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 Jeśli nie znamy numeru księgi wieczystej, wówczas należy wystąpić do urzędu gminy do wydziału ewidencji gruntów i budynku z wnioskiem o udostępnienie numeru księgi wieczystej.

W ostatnim czasie można zauważyć wzrost sprzedaży zadłużonych mieszkań w spółdzielni. Wiele osób chętnych zakupić tego typu nieruchomość zastanawia się, jak kupić zadłużone mieszkanie od spółdzielni, aby nie popaść w tarapaty. W pierwszej kolejności powinniśmy zainteresować się kwestiami własnościowymi. Tu koniecznie trzeba zapoznać się z księgą wieczystą mieszkania. Jednak w praktyce okazuje się, że niektóre mieszkania spółdzielcze nie mają przypisanego dokumentu. W takim wypadku należy zwrócić się do spółdzielni z prośbą o wydanie zaświadczenia, w którym zawarte będą dane o stanie zadłużenia mieszkania.

No Comments

Post A Comment